Apie mus

EUROPE DIRECT Panevėžys teikia aktualią informaciją apie ES politikos prioritetus ir sprendimus vietos žiniasklaidai ir kitiems informacijos skleidėjams, padeda nustatyti svarbius ES politikos aspektus vietos lygmeniu bei išsiaiškinti piliečių lūkesčius, teikia grįžtamąjį ryšį Europos Sąjungos institucijoms.

EUROPE DIRECT Panevėžys skatina aktyvų Europos pilietiškumą mokyklose, viešina oficialią ES mokomąją medžiagą.

EUROPE DIRECT Panevėžys glaudžiai bendradarbiauja su Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje ir Europos Parlamento biuru Lietuvoje, taip pat su kitais Europos Sąjungos tinklais ir vietiniais komunikacijos partneriais ir taip užtikrina lengvesnę prieigą piliečiams, organizacijoms bei įmonėms. Visos EUROPE DIRECT paslaugos piliečiams yra nemokamos.

Į jūsų klausimus apie Europos Sąjungą telefonu ir e. paštu atsako „Europe Direct“ kontaktinis centras, darbuotojai gimtosios kalbos lygiu kalba visomis 24 oficialiomis ES kalbomis. Iš ES šalies skambinkite telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11, skambučiai nemokami. Iš ES nepriklausančios šalies skambinkite telefonu 00 32 22 99 96 96, skambučiai apmokestinami standartiniu tarptautiniu tarifu. Raštišką užklausą pateikite internetu https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_lt bet kuria oficialiąja ES kalba, paprastai atsakymas gaunamas per tris darbo dienas.

Atsakymus į klausimus apie piliečių teises ES, o kai kuriais atvejais – teisinių patarimų apie teisių taikymą galite gauti svetainėje „Jūsų Europa“.

Kontaktai