Europos jaunimo metai skirti atkreipti dėmesį į Europos jaunimo svarbą kuriant geresnę – žalesnę, įtraukesnę ir skaitmeninę – ateitį, skirti parodyti dėmesį per COVID-19 pandemiją nukentėjusiems jauniems europiečiams ir jų ateities perspektyvoms, integruoti jaunimo politiką į visas ES veiklos sritis. Numatoma remti mažiau galimybių turinčius jaunus žmones, gyvenančius atokiose vietovėse.
Europos jaunimo metai turi keturis pagrindinius tikslus:
•pabrėžti, kokių galimybių jaunimui atveria žalioji ir skaitmeninė pertvarkos;
•padėti jaunuoliams tapti aktyviais ir angažuotais piliečiais;
•skatinti jaunimui prieinamas galimybes;
•į Europos Sąjungos politiką įtraukti jaunimo perspektyvą.
Jaunimo metais organizuojamos konferencijos, renginiai, politikos iniciatyvos, švietimo ir informuotumo didinimo kampanijos.