Europos Parlamento rinkimų tikslas – išsirinkti, kas jums atstovaus Europos Parlamente ir gins jūsų interesus Europos Sąjungoje. Balsuodami Europos Parlamento rinkimuose jūs naudojatės savo demokratine teise dalyvauti priimant sprendimus dėl Europos ateities ir užtikrinate Parlamentui reikalingą demokratinį teisėtumą, kad jis galėtų vykdyti savo funkcijas.
Kas penkerius metus vykstantys Parlamento rinkimai yra didžiausi tarpvalstybiniai rinkimai pasaulyje. Po rinkimų Parlamentas balsuoja ir išrenka naują Europos Komisijos, kuri yra ES vykdomoji institucija, vadovą. Jis taip pat turi pritarti visos sudėties Komisijai.
Kiekvienoje šalyje išrinktų narių skaičius priklauso nuo gyventojų skaičiaus, tačiau mažesnės šalys gauna kiek daugiau vietų nei tuo atveju, jei būtų griežtai laikomasi proporcingumo principo. Šiuo metu Parlamento narių skaičius svyruoja nuo šešių Maltoje, Liuksemburge ir Kipre iki devyniasdešimt šešių Vokietijoje. Lietuvoje bus renkama 11 Europos Parlamento narių. Kandidatų sąrašai skelbiami Vyriausiosios rinkimų komisijos puslapyje.