Europos Komisija paskelbė Europos žaliosios sostinės ir Europos žaliojo lapo apdovanojimų laureatus.

2025 m. Europos žaliosios sostinės apdovanojimas skirtas Vilniaus miestui. Finale dėl šio apdovanojimo kartu su Vilniumi rungėsi Gracas (Austrija) ir Gimarainsas (Portugalija).

2025 m. Europos žaliojo lapo titulas skirtas Trevizui (Italija) ir Viladekansui (Ispanija).

Už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Virginijus Sinkevičius sakė:

„Sveikinu savo gimtąjį Vilnių laimėjus Europos žaliosios sostinės apdovanojimą 2025-iesiems metams. Tai yra ir įvertinimas, ir atsakomybė. Su šiuo titulu Vilnius prisijungia prie 15-os Europos miestų, tokių kaip Oslas, Stokholmas, Kopenhaga, Talinas, Valensija, Hamburgas, Lisabona, kurie jau įsipareigojo būti Europos lyderiais kuriant draugiškus žmogaus sveikatai ir gamtai miestus, ir pademonstravo puikių proveržių. Tai taip pat yra papildomas tarptautinės bendruomenės bei Europos Sąjungos dėmesys ir pripažinimas, nes vertinimus visų pirma daro nepriklausomi savo sričių ekspertai.
Gamta nėra kažkas, kas egzistuoja už miesto – ji yra visur, o miestuose ji užima išskirtinai svarbią vietą, nes būtent miestuose yra daugiausiai žmonių, kuriems reikalingos gamtos teikiamos gėrybės. Tapdamas Europos žaliąja sostine, Vilnius taip pat įsipareigoja ne tik skleisti šią žinutę vilniečiams, tačiau ir demonstruoti tai konkrečiais darbais. Tai nereiškia, jog Vilniuje nėra jokių problemų, tačiau tai reiškia, kad tvarkydamasis ant savo pečių neš ne tik vilniečių lūkesčius, tačiau ir atsakomybę už šią suteiktą garbę. Ši pergalė nėra proceso pabaiga, o tik ilgo kelio pradžia. Kitas etapas – konkreti vizija, kaip padaryti Vilnių dar geresne vieta gyventi. Būtent šiai vizijai įgyvendinti ir bus skiriama finansinė parama, ir būtent šios vizijos įgyvendinimo rezultatų nekantriai lauks ir kiti miestai, ir tarptautinė bendruomenė. Tad linkiu vilniečiams ir visai Lietuvai antrame etape parodyti, jog galime būti pavyzdžiu visai Europai.“

Vertinimo komisija pripažino Vilnių 2025 m. Europos žaliąja sostine, įvertinusi miesto įsipareigojimą kurti tvarią ateitį ir siekti iki 2030 m. tapti klimatui neutraliu miestu. Vertinimo komisija pripažino, kad Vilnius sėkmingai sumažino išmetamųjų teršalų kiekį įvairiomis priemonėmis, pavyzdžiui, plečiant atsinaujinančios energijos šaltinius ir atnaujinant šildymo infrastruktūrą. Miestas savo tvarumo pastangas sieja su gyventojų laimės pojūčiu ir apjungia iniciatyvas, susijusias su švariu oru, švariu vandeniu, biologinės įvairovės išsaugojimu, žaliosiomis erdvėmis.

Vilniui bus skirta 600 tūkst. eurų premija. Ji padės įgyvendinti miesto aplinkos tvarumo didinimo priemones. Europos žaliosios sostinės apdovanojimu įvertinamos vietos mastu dedamos pastangos gerinti aplinką, o kartu ir ekonomiką bei gyvenimo kokybę miestuose, kuriuose gyvena bent 100 000 gyventojų. Apdovanojimas kasmet skiriamas miestui, kuris skatina aplinkai palankius urbanistinius sprendimus.

2025 m. Europos žaliojo lapo titulą laimėję Trevizas (Italija) ir Viladekansas (Ispanija) gaus 200 tūkst. eurų premiją. Europos žaliojo lapo apdovanojimu įvertinamos tvarios plėtros pastangos nedideliuose miestuose, kur gyvena nuo 20 000 iki 99 999 gyventojų.

Dėl šių apdovanojimų varžėsi 14 miestų. Tarptautinė ekspertų grupė, kurią sudaro septyni nepriklausomi miestų tvarumo ekspertai, įvertino kiekvieną paraišką ir į trumpąjį sąrašą įtraukė 5 miestus finalininkus. Tuomet finalininkai prisistatė tarptautinei vertinimo komisijai, kurią sudaro Europos Komisijos, Regionų komiteto, Merų pakto, Europos aplinkos agentūros ir Europos aplinkos biuro atstovai, ir atsakė į jos klausimus.

Europos Sąjunga pripažįsta, kad miestai atlieka labai svarbų vaidmenį įgyvendinant Europos žaliąjį kursą, kad gyventume mažai anglies dioksido išmetančioje, išteklius tausiai naudojančioje, švarioje ir atsparioje aplinkoje. Miestuose gyvena daugiau kaip 70 proc. europiečių, todėl miestai atlieka svarbų vaidmenį siekiant aplinkos ir ekonomikos pertvarkos.

Europos žaliosios sostinės apdovanojimus Europos Komisija įsteigė 2010 m., norėdama paskatinti miestus tapti žalesniais bei švaresniais ir taip pagerinti savo piliečių gyvenimo kokybę. Apdovanojimu pagerbiami miestai, kurie yra įsipareigoję siekti Europos žaliojo kurso tikslų, visų pirma Nulinės taršos veiksmų plano, Žiedinės ekonomikos veiksmų plano ir Biologinės įvairovės strategijos.

Daugiau informacijos Europos žaliosios sostinės interneto svetainėje..