Nuo kovo 31 d. atidaryta speciali Europe Direct linija rusų ir ukrainiečių kalbomis. Ji teikia atsakymus raštu apie:
⩔ ES pagalbą Ukrainai,
⩔ ribojamąsias priemones (sankcijas) Rusijai ir Baltarusijai,
⩔ laikinąją asmenų, bėgančių nuo Rusijos invazijos į Ukrainą, apsaugą,
⩔ pabėgėlių teises ir kitą paramą tiems, kuriems jos reikia.
Nuo balandžio vidurio ukrainiečių bei rusų kalbomis bus atsiliepiama ir telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11.
Europe Direct kontaktinis centras atsako į klausimus apie ES raštu ir žodžiu 24 kalbomis.

http://europa.eu/!DWkUgW