Europos dieną minimas Šumano deklaracijos pasirašymas 1950 m. gegužės 9 d. Ši deklaracija – plataus užmojo planas užtikrinti ilgalaikę taiką pokario Europoje. Tai laikoma dabartinės Europos Sąjungos pradžia. Kaip svarbu siekti taikos Europoje, dar akivaizdžiau šiuo metu, kai pabrėžiame savo vienybę ir solidarumą su Ukraina.
Daugiau informacijos https://europeday.europa.eu/index_lt