Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) 2022 m. įsteigė pilietinės visuomenės premiją temoms: jaunimas ir Ukraina.
2022 m. premija bus paskirta už efektyvias, novatoriškas ir kūrybingas iniciatyvas, kurių tikslas:
– sukurti geresnę ateitį Europos jaunimui ir kartu su Europos jaunimu, sprendžiant konkrečius jaunimo poreikius ir prisidedant prie jų galių ir dalyvavimo visose ekonominio ir socialinio gyvenimo srityse (1 kategorija),
– padėti civiliams, nukentėjusiems nuo karo Ukrainoje (2 kategorija).
Premija gali būti skirta pelno nesiekiančioms iniciatyvoms, kurias vykdo fiziniai asmenys ir (arba) pilietinės visuomenės organizacijos ir (arba) privačios įmonės, oficialiai registruotos Europos Sąjungoje. Bendra jo vertė yra 60 000 EUR ir gali būti padalinta iki trijų kiekvienos kategorijos nugalėtojų. Jos tikslas – didinti informuotumą apie pilietinės visuomenės indėlį kuriant Europos tapatybę ir pilietiškumą, kuris remtų bendras vertybes, kurios yra Europos integracijos pagrindas.
Paraiškų pateikimo terminas – 2022 m. liepos 31 d., 10 val. (CEST).
Apdovanojimų ceremonija vyks per EESRK plenarinę sesiją 2022 m. gruodžio 14–15 d.
Konkurso taisykles rasite
https://bit.ly/39xpuTg
Paraiškos forma
https://bit.ly/39rH2Qy
Norėdami gauti daugiau informacijos, siųskite el. laišką adresu civilsocietyprize@eesc.europa.eu