Žalioji ir skaitmeninė pertvarka atveria naujų galimybių žmonėms ir ES ekonomikai. Turėdami reikiamų įgūdžių žmonės gali sėkmingai prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių ir visapusiškai dalyvauti visuomenės ir demokratijos gyvenime. Taip bus užtikrinta, kad niekas nebūtų paliktas nuošalyje, o ekonomikos atsigavimas, taip pat žalioji ir skaitmeninė pertvarka būtų socialiai sąžiningi ir teisingi. Darbo jėga, turinti paklausių įgūdžių, taip pat prisideda prie tvaraus augimo, skatina daugiau inovacijų ir didina įmonių konkurencingumą.
Daugiau informacijos https://bit.ly/3z2Vcl1