Europos Komisija skiria finansavimą „Rail Balticai“ ir kitiems transporto infrastruktūros projektams
Europos Komisija atrinko 107 transporto infrastruktūros projektus, kuriems bus skirta daugiau kaip 6 mlrd. eurų ES dotacijų pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (angl. CEF). Daugiau kaip 80 proc. finansavimo bus skiriama projektams, kuriais transeuropiniame transporto tinkle (TEN-T) užtikrinamas veiksmingesnis, ekologiškesnis ir pažangesnis geležinkelių, vidaus vandenų ir jūrų kelių tinklas. Be to, projektais bus stiprinami ES ir Ukrainos solidarumo koridoriai, sukurti siekiant palengvinti Ukrainos eksportą ir importą.
Europos Komisija „Rail Baltica“projektui Lietuvoje numatė skirti beveik 930 mlrd. EUR.
Atrinktų projektų sąrašas