Europos Komisija palankiai vertina šiandien ES Tarybos priimtą aštuntąjį griežtų sankcijų Rusijai dėl jos agresijos prieš Ukrainą rinkinį. Šiuo rinkiniu, kuris buvo glaudžiai koordinuojamas su tarptautiniais partneriais, reaguojama į nuolatinį Rusijos eskalavimą ir neteisėtą karą prieš Ukrainą, be kita ko, neteisėtai aneksuojant Ukrainos teritoriją remiantis fiktyviais „referendumais“, mobilizuojant papildomas karines pajėgas ir skelbiant atviras branduolines grėsmes.
Šiuo sankcijų rinkiniu įvedami nauji ES importo draudimai, kurių vertė – 7 mlrd. EUR, siekiant sumažinti Rusijos pajamas, taip pat eksporto apribojimai, dėl kurių Kremliaus karinis ir pramoninis kompleksas neteks dar daugiau pagrindinių komponentų ir technologijų, o Rusijos ekonomika – Europos paslaugų ir ekspertinių žinių. Dėl sankcijų Rusijos armija ir jos tiekėjai taip pat neteks kitų konkrečių prekių ir įrangos, reikalingų karui Ukrainos teritorijoje. Sankcijų rinkiniu taip pat nustatomas teisinis pagrindas, reikalingas G7 numatytai naftos kainų viršutinei ribai įgyvendinti.
ES sankcijos Rusijai yra veiksmingos. Jos kenkia Rusijos gebėjimui gaminti naujus ginklus ir taisyti esamus, taip pat trukdo gabenti medžiagas. Besitęsiančios Rusijos agresijos geopolitinis, ekonominis ir finansinis poveikis yra akivaizdus, nes karas sutrikdė pasaulines prekių rinkas, ypač žemės ūkio maisto produktų ir energijos rinkas. ES toliau užtikrina, kad jos sankcijos nedarytų poveikio energetikos ir žemės ūkio maisto produktų eksportui iš Rusijos į trečiąsias šalis.