Kontaktai dėl pagalbos ukrainiečiams Panevėžyje https://www.panevezys.lt/lt/informacija-ukrainieciams.html

Karo pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas Lietuvoje https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/informacija-apie-situacija-ukrainoje/aktuali-informacija-1/karo-pabegeliu-is-ukrainos-priemimas-lietuvoje