Pagal Europos žaliąjį kursą 2030 m. ES biologinės įvairovės strategija numato įsipareigojimą iki 2030 m. Europos Sąjungoje papildomai pasodinti mažiausiai 3 milijardus medžių. Principas:
tinkamas medis tinkamoje vietoje tinkamu metu ir tinkamam tikslui. Įsipareigojimas pasodinti 3 mlrd. medžių yra visos Europos iniciatyva, kuria siekiama:
• padidinti miškų ir medžiais apaugusių teritorijų plotą Europos Sąjungoje;
• didinti miškų atsparumą ir stiprinti jų vaidmenį kovojant su biologinės įvairovės nykimu;
• kovoti su klimato kaita ir padėti mums prie jos prisitaikyti.
Naujų medžių sodinimas yra svarbi sprendimo dalis kovojant su klimato kaita ir biologinės įvairovės nykimu, bet savaime tai krizės neišspręs. Tai ne esamų medžių apsaugos alternatyva, o papildomas žingsnis siekiant platesnio masto išsaugojimo. Įsipareigojimo pasodinti 3 milijardus medžių sėkmė priklauso nuo pagrindinių iniciatyvų, ir turi prisidėti visi, nes šiam tikslui reikia bendrų pastangų.
Praneškite apie pasodintus medžius programėlėje https://mapmytree.eea.europa.eu/#/action/report
Miškų reikšmė ekosistemoje yra didžiulė. Jie ne tik švelnina žmogaus veiklos padarinius, mažindami šiltnamio dujų efektą, bet ir gamina deguonį bei apsaugo dirvožemį nuo vėjo ir vandens erozijos, sumažina gruntinių ir paviršinių vandenų taršą. Taip pat palaiko biologinę įvairovę, nes juose gyvena ir veisiasi daugybė gyvūnų ir vabzdžių, auga gausybė augalų, kurie kitose ekosistemose gyventi ir augti negali.