Ispanija pirmininkavimo Tarybai laikotarpiui yra nustačiusi keturis darbo prioritetus:
• reindustrializuoti ES ir užtikrinti jos atvirą strateginį savarankiškumą,
• daryti pažangą siekiant žaliosios pertvarkos ir prisitaikant prie aplinkos sąlygų,
• propaguoti didesnį socialinį ir ekonominį teisingumą,
• stiprinti Europos vienybę.

Daugiau informacijos čia