2022 m. kovo 22 d. pradėjo veikti Europos Komisijos portalas „Europos mokslinių tyrimų erdvė Ukrainai“ (ERA4Ukraine) https://euraxess.ec.europa.eu/ukraine – vieno langelio principu grindžiamas informacijos ir paramos paslaugų Ukrainoje gyvenantiems ir iš jos bėgantiems tyrėjams centras. Portale galima rasti ES lygmens iniciatyvas pagal šalis ir nevyriausybines grupes. Jo tikslas – padėti nuo karo kenčiantiems tyrėjams rasti būstą ir įsidarbinti, palengvinti jų diplomų pripažinimą ir siūlyti kitas paslaugas.
Portalas „ERA4Ukraine“ pradeda veikti dabartiniame EURAXESS tinkle, skirtame teikti pagalbą tyrėjams: tinklas jungia daugiau kaip 600 centrų ir 43 nacionalinius portalus visose ES valstybėse narėse ir programos „Europos horizontas“ asocijuotosiose šalyse. Visa informacija netrukus bus pateikta anglų ir ukrainiečių kalbomis. Kiekviena valstybė narė ir asocijuotoji šalis turi nacionalinį portalą, kuriame struktūriškai išdėstytos paramos paslaugos. Kol kas veikia 30 šalių portalai.
Už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Mariya Gabriel 2022 m. kovo 22 d. sakė: „Susiklosčius precedento neturinčioms aplinkybėms dėl Rusijos įsiveržimo į Ukrainą, palaikome šios šalies tyrėjus ir novatorius. Ukrainos mokslininkų ir tyrėjų įnašas į ES mokslinius tyrimus ir inovacijas yra didelis. Kol Ukraina neratifikavo prisijungimo prie programos „Europos horizontas“, užtikrinome, kad tyrėjai, kuriems skirta parama, jau galėtų gauti finansavimą pagal ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programas. Šiandien pradėta vykdyti iniciatyva „ERA4Ukraine“ – dar vienas svarbus veiksmas, kuriuo siekiame remti kolegas iš Ukrainos.“