2023 m. sausio 1 d.–birželio 30 d. ES Tarybai pirmininkauja Švedija. Švedija savo trečiojo pirmininkavimo Tarybai laikotarpiui nustatė keturis darbo prioritetus:
• saugumas – vienybė,
• konkurencingumas,
• žalioji ir energetikos pertvarkos,
• demokratinės vertybės ir teisinė valstybė – mūsų pagrindas.
Pirmininkaujanti Švedija teiks pirmenybę nuolatinei ekonominei ir karinei paramai Ukrainai, taip pat paramai Ukrainai žengiant keliu į ES. Ji skirs dėmesį Europos konkurencingumui, nepastovių energijos kainų rizikos mažinimui ir energijos rinkos reformai, žaliajai pertvarkai ir teisinės valstybės principo laikymuisi.
Mūsų vienybė ir pasirengimas veikti tebėra labai svarbūs ES saugumui, atsparumui ir klestėjimui. Švedija perima pirmininkavimą tuo metu, kai Europos Sąjunga susiduria su beprecedenčiais iššūkiais. Žalesnė, saugesnė ir laisvesnė Europa yra mūsų prioritetų pagrindas.
Švedijos pirmininkavimui skirta internetinė svetainė
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/
Švedijos pirmininkavimo programa
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/…/progr…/