2023 m. kovo 4 d. užbaigtos pasaulinės derybos sudarant istorinę atvirosios jūros sutartį, kuria siekiama apsaugoti vandenynus, sustabdyti aplinkos būklės blogėjimą, kovoti su klimato kaita ir užkirsti kelią biologinės įvairovės nykimui.
Naująja sutartimi bus sudarytos sąlygos atvirojoje jūroje nustatyti didelės aprėpties saugomas jūrų teritorijas, kurios taip pat būtinos siekiant įvykdyti visuotinį įsipareigojimą pagal praėjusių metų gruodžio mėn. sudarytą Kunmingo ir Monrealio pasaulinį biologinės įvairovės susitarimą iki 2030 m. apsaugoti bent 30 proc. vandenynų teritorijos. Pagal šią sutartį taip pat pirmą kartą istorijoje reikės vertinti ekonominės veiklos poveikį atvirosios jūros biologinei įvairovei. Prie sutarties prisijungsiančios ir ją įgyvendinsiančios besivystančios šalys bus remiamos pasitelkiant tvirtą pajėgumų stiprinimo ir jūrų technologijų perdavimo komponentą, kuris bus finansuojamas iš įvairių viešųjų ir privačiųjų šaltinių, ir teisingą mechanizmą, skirtą dalytis galima jūrų genetinių išteklių nauda.
Pranešimas spaudai https://bit.ly/3F1NRFh