Pirmininkavimo metu Vengrija daugiausia dėmesio skirs septynioms teminėms sritims:

ES konkurencingumo didinimui,

ES gynybos politikos stiprinimui,

užtikrinimui, kad plėtros politika būtų nuosekli ir grindžiama pasiekimais,

neteisėtos migracijos sustabdymui,

sanglaudos politikos ateities formavimui,

į ūkininkus orientuotos ES žemės ūkio politikos skatinimui,

demografinių problemų sprendimui.