Projektu „Kuriame Europą su vietos savivalda“ kuriamas Europos vietos lygmeniu išrinktų politikų tinklas, kurio tikslas– komunikuoti apie Europos Sąjungos veiklą, sudarant precedento neturinčią Europos ir vietos valdymo struktūrų sąjungą.
Europos Komisija kviečia vietos savivaldos narius teikti paraiškas dėl prisijungimo prie tinklo. Tai paprasta. Tiesiog užpildykite paraiškos formą, įkelkite deklaraciją su vietos savivaldos nario ir vietos valdžios teisinio atstovo parašais ir viską pateikite.
Daugiau informacijos https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/index_lt