Akcija siekiame piliečių supratimo ir įpratimo teisingai rūšiuoti buitines atliekas, kiekvienam prisidėti prie aplinkos išsaugojimo mums ir ateities kartoms.

EUROPE DIRECT Panevėžys drauge su savanoriais, akcine bendrove „Panevėžio specialusis autotransportas“ gegužės 5 d. iš gyventojų rinks buityje susidarančias pavojingas atliekas. Savanoriai atkreips gyventojų dėmesį į būtinumą saugiai tvarkyti pavojingas atliekas, skatins naudoti mažiau toksiškas medžiagas ar net atsisakyti buitinės chemijos, kvies vartotojus pavojingų atliekų nemesti į mišrių buitinių atliekų konteinerius, kad šios nekeltų pavojaus žmogui ir aplinkai. Specialiai pažymėtas automobilis bus pastatytas lengvai privažiuojamose aikštelėse, savanoriai jūsų lauks Staniūnų g. 1 (13.00-14.00) ir Parko g. 24 (14.30-15.30), bus dalinami informaciniai leidiniai, gyventojai motyvuojami rūšiuoti atliekas. Primename, kad pavojingos atliekos yra nuodingos, degios, sprogstančios ar kitos kenksmingos medžiagos. Buityje susidarančios pavojingos atliekos: akumuliatoriai, dienos šviesos lempos, tepalo bei oro filtrai, naudotos alyvos, dažais, lakais bei klijais užteršta pakuotė, baterijos ir kiti elementai, gyvsidabrio, elektros ir elektroninės įrangos atliekos ir kt.
Renginio partneriai: Akcine bendrove „Panevėžio specialusis autotransportas“, Panevėžio politikių klubas „Veiklios moterys“, Panevėžio miesto kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla, Panevėžio miesto savivaldybė.