Balandžio 15-ąją dieną, 9.00-14.30 val., Prekybos ir pramogų centre „Babilonas” (Klaipėdos g. 143a) Panevėžio apskrities mokinių jaunosios bendrovės pristatys savo veiklą ir bus renkama europietiškiausia bendrovė. Apie EXPO: Praktinio verslumo ugdymo programa „accelerator_x“ suteikia galimybę mokiniams įkurti jaunąją bendrovę, kuri turi mokomosios mokinių bendrovės statusą ir veikia pagal akcinės bendrovės modelį. Tai edukacinis verslas, veikiantis realiomis rinkos sąlygomis. Mokinių mokomosios bendrovės veiklą prižiūri ir veiklos taisykles nustato Lietuvos Junior Achievement. Mokomieji renginiai „eXpo“ yra integrali mokinių jaunųjų bendrovių programos „accelerator_x“ praktikos dalis. Tai viešos jaunųjų bendrovių mugės, kuriose mokiniai pristato savo verslumo ugdymo metu pasiektus rezultatus, sukurtą produktą / paslaugą, prekiauja bei praktiškai taiko įgytas teorines žinias.
Renginio iniciatorius – Lietuvos Junior Achievement., vienas renginio partnerių – EUROPE DIRECT Panevėžys.