Europos Komisija patvirtino Lietuvos BŽŪP strateginį planą.

Naujoji bendra žemės ūkio politika (BŽŪP), kurios įgyvendinimas turėtų prasidėti 2023 m. sausio 1 d., yra skirta perėjimui prie tvaraus, atsparaus ir modernaus Europos žemės ūkio sektoriaus. Reformavus BŽŪP, finansavimas bus teisingiau paskirstytas ūkiams, daugiausia dėmesio skiriant mažiems ir vidutiniams ūkiams, taip pat jauniesiems ūkininkams. Be to, bus remiamas inovacijų diegimas – nuo tiksliojo ūkininkavimo iki ekologinės gamybos metodų. BŽŪP 2023–2027 m. laikotarpiu bus skirtas 270 mlrd. EUR finansavimas ES lėšomis. Lietuvai bus skirta 3,9 mlrd. eurų.